Buková hora 2017

back show big

Setkání v přírodě Nedělní bohoslužba Lesní mše Bohoslužba v chrámu lesa Rozhovory a vzájemné sdílení... Výlet kolem Bukové hory Pod vysílačem Focení smrže Petrklíč Výhled z Bukové hory Lezení po skalách Výhled z louky nad tábořištěm Sedlo a Říp Mléčná dráha na Bukové hoře Opékání Příprava jídla Jedění Rozkvetlý pařez Odchod


Lesní panorama:(cc) copyleft - Creative Commons (by-sa)