Kateřininy ikony

Výroba ikony sv. Cyrila a Metoděje
Výroba ikony sv. Ludmily

back show big

Ikona proměnění Páně. 23x28cm Ikona Duch svatý. Malá ikona 6x6cm Ikona Ježíš jde do Emaus. Malá ikona 7x9cm Ikona Ježíš v Emausích. 35x40cm Dobrý pastýř. 12x12cm (nahoře dva safíry) Duch Svatý. 13x19cm Duch Svatý. Malá ikona 6x6cm Simeon. 19x39cm Vzkříšení (sestoupení do pekel) 39x47cm (Kristovy rány rubíny) Ikona Ježíš a jeho přítel 35x36cm  Sv. František 9x11cm  Křest Krista 39x49cm Sv. Anežka česká 18x25cm  Eliáš 26x39cm Samařská žena u studny 40x40cm Vzkříšený Ježíš a Marie Magdalská 25x40cm Žalm 16,8 Hebrejsky 40x40cm Cyril a Metoděj 25x45cm Mytí nohou 40x32cm Jákobův sen 25x45cm Stojím přede dveřmi a tluču 14x24cm Svatá Ludmila 40x50cm Letnice 25x30cm  Utišení bouře 40x50cm  Dobrý pastýř (verze 2) 14x14cm  Duch svatý 8x12cm Zvěstování Páně 31x40cm


Video:
Průlet Žalmem 16:8, hebrejsky

Výroba ikony sv. Cyrila a Metoděje
Výroba ikony sv. Ludmily