Kateřininy ikony

Výroba ikony sv. Cyrila a Metoděje
Výroba ikony sv. Ludmily

(všechny fotografie ikon)

back show big

Ikona proměnění Páně. 23x28cm Ikona Duch svatý. Malá ikona 6x6cm Ikona Ježíš jde do Emaus. Malá ikona 7x9cm Ikona Ježíš v Emausích. 35x40cm Dobrý pastýř. 12x12cm (nahoře dva safíry) Duch Svatý. 13x19cm Duch Svatý. Malá ikona 6x6cm Simeon. 19x39cm Vzkříšení (sestoupení do pekel) 39x47cm (Kristovy rány rubíny) Ikona Ježíš a jeho přítel 35x36cm  Sv. František 9x11cm  Křest Krista 39x49cm Sv. Anežka česká 18x25cm  Eliáš 26x39cm Samařská žena u studny 40x40cm Vzkříšený Ježíš a Marie Magdalská 25x40cm Žalm 16,8 Hebrejsky 40x40cm Cyril a Metoděj 25x45cm Mytí nohou 40x32cm Jákobův sen 25x45cm Stojím přede dveřmi a tluču 14x24cm Svatá Ludmila 40x50cm Letnice 25x30cm  Utišení bouře 40x50cm  Dobrý pastýř (verze 2) 14x14cm  Duch svatý 8x12cm Zvěstování Páně 31x40cm  Ježíš v Getsemanech 29x40cm  Následování Krista - ikona na kamenu 22x12cm Panna Maria Vladimirská 23x35cm Sv. Václav 21x30cm (ikonu pod vedením Kateřiny psala Anežka)


Video:
Průlet Žalmem 16:8, hebrejsky

Výroba ikony sv. Cyrila a Metoděje
Výroba ikony sv. Ludmily