Solný důl

 Jízda důlním vláčkem Další den jsme šli podle jezera do Halštatu. Kolejovou lanovkou jsme vyjeli k solnému dolu.

Solný důl byl moc pěkný. Dovnitř jsme vjeli důlním vláčkem a viděli jsme podzemní solné jezero.

 Podzemní solné jezero


Nejvíce se všem líbila jízda na dlouhatánských klouzačkách.

 Na klouzačce

A to je konec naší cesty za zatměním.


Kam jet příště?

Návrat na začátek cesty