Jak to bylo doopravdy

Jak jsme si to naplánovali

Kliknutím uvidíme, jak to bylo dál. Přesně podle plánu jsme se utábořili v kempu u Halštadského jezera. Nádherné koupání v jezeře.

Snadno všichni rozumíme, i když německy neumíme. Například na úzké cestě se snažíme trochu uhnout projíždějícímu cyklistovi. Ten nám řekne: "Danke schön." Víme, co znamená anglicky donkey, a tak někdo z nás hned překládá: "Říkal asi: osle uhni!"

Kliknutím na obrázku uvidíme, co bylo dál.


Koupání v Halštatském jezeru. Kliknutím zde uvidíme, jak to bylo dál.  Jezero

Návrat na začátek cesty