Nápověda k programu HEBRÁK


Obsah:


K čemu program je

Hebrák je vlastně pouze pomocné okno, umožňujíci psát zprava doleva, nic jiného neumí. Pro celé toto okno je nastaven jediný font, není možné kombinovat hebrejštinu s češtinou ani psát zleva doprava. Předpokládá se použití HEBRÁKU společně s jiným textovým editorem, např. s Wordem. Máme-li hebrejský font, můžeme i ve Wordu psát hebrejsky, kombinovat hebrejštinu s jinými jazyky, měnit velikosti písma, tisknout... Jediné, co nelze, je psát hebrejsky zprava doleva, a k tomu právě slouží Hebrák.


Historie programu


Instalace programu

Program stačí zkopírovat do nějakého adresáře ve vašem počítači. Aby správně fungoval, potřebuje mít před spuštěním programu nainstalovaný font HEBREW.TTF.

Pokud pro instalaci použijete instalační program SETUP.EXE, nainstaluje se HEBRAK a UC_HEB i fonty Bwgrki a Hebrew. Program HEBRAK.EXE při spuštění fonty zkontroluje a oznámí, zda jsou v pořádku.

Vyjímečně se může stát, že program SETUP.EXE fonty nenainstaluje. Potom HEBRAK.EXE po spuštění hlásí, že není nainstalován font. (Tato situace nastane např. pokud už máte nainstalovanou jinou verzi fontu, instalační program váš font nepřepíše.) V tom případě je třeba provést instalaci fontu HEBREW.TTF ručně standardním postupem Windows. (Start - nastavení - ovládací panely - písma - soubor - nainstalovat nové písmo - vybrat adresář, ve kterém je Hebrák - v podadresáři fonty vybrat font HEBREW.TTF - OK). Byla-li nainstalována jiná verze fontu, je třeba nejprve starou verzi odstranit a potom provést instalaci nové verze (Pozor! Máte-li nainstalovaný font Hebrew Regular, je nutno ho odinstalovat, přestože Windows instalaci fontu Hebrew umožní.)


Nastavení programu

Po prvním spuštění má program standardní nastavení (které je možno znovu obnovit z menu Nastavení - Standardní nastavení), tj. font Hebrew. Aby bylo možno tímto fontem psát a aby odpovídalo zobrazené rozložení kláves skutečnosti, je třeba mít ve Windows přepnuto na americkou klávesnici (Viz nápověda k Windows).

Je možné také používat jiný hebrejský font, ale v tom případě všechny znaky nemusí být dostupné z americké klávesnice, a proto nebudou viditelné na zobrazení rozložení kláves. (Zobrazení klávesnice lze zrušit z menu Nastavení - Klávesnice.) Nastavení fontu si můžete uložit (z menu Nastavení - Uložit nastavení), takže při dalším spuštění se program otevře s nastaveným vámi zvoleným fontem.

Ukládané soubory se uloží s příponou *.TXF a obsahují informaci o fontu, ve kterém byly napsány. Hebrák neumožňuje kombinovat v jednom souboru různé fonty. Potřebujete-li to dělat, podívejte se na Složitější úpravy textu a tisk.


Složitější úpravy textu a tisk

Při kombinování různých fontů a velikosti písem nebo pro tisk je třeba spolupráce HEBRÁKU s jiným textovým editorem, např. Wordem.

Text napsaný v Hebráku se označí tažením myší, zkopíruje do schránky (Ctrl+c), přepneme do Wordu, umístíme kurzor na místo, kam chceme vložit text, nastavíme písmo na Hebrew (případně na ten hebrejský font, který byl nastaven v Hebráku), pomocí Ctrl+v vlepíme text. Nevyhovuje-li velikost vlepeného textu nebo vložený text není hebrejským písmem, označíme ho tažením myší a nastavíme font Hebrew a vhodnou velikost. (Velikost fontu nastavená v Hebráku se s textem nepřenese, slouží pouze pro zobrazení v okně Hebráku.)

Tisk Hebrák neumožňuje, je třeba text překopírovat do jiného textového editoru, např. do Wordu a tisknout odtamtud. (viz K čemu program je)


Kontakt

Program je freeware, pokud ho budete užívat, pošlete mi prosím e-mail.
Kateřina Bubeníčková


http://www.geocities.com/hebrak/