U Č E N Í - M U Č E N Í

U Č E N Í - P Ř Í B Ě H

U Č E N Í - H R A N Í

freeware

Stažení programů


Universální výukové programy pro DOS, dají se spouštět i z Windows. Matematické testy, různé úrovně obtížnosti, testy ze zeměpisu, literatury, angličtiny a další. Možnost snadného vytváření vlastních testů! Děti uvítají možnost učit se během jednoduché počítačové hry nebo společně se sledovaním příběhu, jehož děj mohou ovlivňovat.

 1. UČENÍ - MUČENÍ (ucmuc.exe)

   ucstory Základní výukový program. Testy v režimu učení - vybírá se z několika možností správná odpověď. Nebo v režimu mučení - správná odpověď se musí vypsat. Též možno zvolit matematické příklady. Chybně zodpovězené otázky se opakují, test se musí projít vpodstatě celý. Možno uložit přerušený test.


 2. UČENÍ - PŘÍBĚH (ucstory.exe)

  Podobné jako předchozí program, ale navíc je test spojen s nějakým příběhem, jehož děj je možné ovlivňovat. Počet otázek je určen správností odpovědí, nemusí se tedy vždy projít celý test. Nelze ukládat přerušený test.


 3. UČENÍ - HRANÍ (ucgig.exe)

   ucgig Test se střídá s hrou, ve které se s myškou utíká před kočkou či jinou potvorou. Myška musí sníst sýr a dojít k šipce. Po chybě najde správnou odpověď na začátku u sýra. V testu je třeba vypisovat odpovědi podobně jako v režimu mučení. Test se projde celý, přerušení lze uložit.


 4. EDITACE TESTŮ (edit_tst.exe)

  Program na vytváření a úpravy jednoduchých testů. Pouze na testy s jednořádkovými otázkami, např. slovíčka z cizího jazyka. Složitější testy možno vytvářet a upravovat dle přiloženého návodu.


Stažení programů