Nápověda k programu UC_HEB


Obsah:


K čemu program je

Program je určen k výuce hebrejských a řeckých slovíček, případně gramatiky. Je možno se s jeho pomocí učit i jiné jazyky, např. angličtinu, nebo lze vytvořit i testy jiné než jazykové.

Program je možno použít také jako vyhledávací slovník, ovšem pouze pro slovíčka zadaná v testech (viz Vyhledávání).


Historie programu


Instalace programu

Pro instalaci použijte instalační program SETUP.EXE, který nainstaluje i fonty Bwgrki a Hebrew. Program UC-HEB.EXE při spuštění fonty zkontroluje a oznámí, zda jsou v pořádku.

Vyjímečně se může stát, že program SETUP.EXE fonty nenainstaluje. Potom UC-HEB.EXE po spuštění hlásí, že není nainstalován font. (Tato situace nastane např. pokud už máte nainstalovanou jinou verzi fontu, instalační program váš font nepřepíše.) V tom případě je třeba provést instalaci fontů HEBREW.TTF nebo BWGRKI.TTF ručně standardním postupem Windows. (Start - nastavení - ovládací panely - písma - soubor - nainstalovat nové písmo - vybrat adresář, ve kterém je Hebrák - v podadresáři fonty vybrat font HEBREW.TTF nebo BWGRKI.TTF - OK). Byla-li nainstalována jiná verze fontů, je třeba nejprve starou verzi odstranit a potom provést instalaci nové verze (Pozor! Máte-li nainstalovaný font Hebrew Regular, je nutno ho odinstalovat, přestože Windows instalaci fontu Hebrew umožní.)


Zadání uživatele

Po spuštění programu se objeví okno pro zadávání uživatele. Můžete zadávání zrušit stisknutím tlačítka [Cancel] nebo zadat své jméno z klávesnice. Pokud pak stisknete tlačítko [Přidat], nemusíte příště své jméno vypisovat, ale stačí jej vybrat myší. Výběr jména uživatele potvrdíme tlačítkem [OK]. (Jména různých uživatelů by se měla lišit v prvních sedmi písmenech bez diakritiky, jinak si budou vzájemně načítat a přemazávat své testy.)


Nastavení podmínek zkoušení

V menu je položka Nastavení, ve které můžeme volit podmínky zkoušení, ale pouze před otevřením testu. Pokud jsme test již otevřeli a chceme podmínky zkoušení měnit, je třeba nejprve test zavřít, nastavit podmínku a potom znovu test otevřít. Tentokrát nemusíme test znovu vyhledávat, ale rovnou ho vidíme v menu Soubor.

Můžeme vybrat jednu z následujících podmínek zkoušení:

Mučení = vypisovat odpovědi
Odpověď na otázku se musí přesně vypsat včetně čárek a háčků, ale nemusí se napsat velká písmena a mezery přesně tak, jak to je ve správné odpovědi. V hebrejštině, pokud používáme font Hebrew, stačí napsat konsonanty. Dageše a samohlásky se psát nemusí, sín a šín se nerozlišují.
Vybírat z 10-ti odpovědí
Ukáže se 10 možností odpovědí, správnou vybereme klepnutím myši, šipkami, nebo je možno odpověď také vypsat jako v předcházejícím případě.
Vybírat ze všech odpovědí
Vybírá se ze všech odpovědí na otázky v daném textu stejným způsobem jako v předcházejícím případě.
V hebrejštině ukazovat punktaci
Pokud položka není zatržena, test ukazuje hebrejská slovíčka bez punktace. Na testy, které nepoužívají font Hebrew, nemá tato volba vliv.
Při spuštění programu je nastaveno Vybírat z 10-ti odpovědí a V hebrejštině ukazovat punktaci.


Otevření testů ke zkoušení

Ke zkoušení můžeme používat jako testy soubory s koncovkou *.TSS. Test otevřeme z menu vybráním položky Soubor - Otevřít ke zkoušení. Posledních 5 testů se ukládá a můžeme je otevřít přímo z menu Soubor.


Uložení testu

Pokud chceme předčasně ukončit nějaký test (nabídka menu Soubor- Ukončit test), je možnost nedodělaný test uložit a příště dodělat (v menu zvolit Soubor-Otevřít uložený test).

Každý uživatel může mít na své jméno uložený pouze jeden test. Pokud si chce uložit druhý test, o první uložený přijde. (Jména různých uživatelů by se měla lišit v prvních sedmi písmenech bez diakritiky, jinak si budou vzájemně načítat a přemazávat své testy.)


Vytváření a editace testů

V menu Nástroje je položka Vytváření a editace. Tato položka je aktivní, pokud není žádný test otevřený ke zkoušení. Když na ní klepneme myší, ukáže se editační okno. Aby bylo co editovat, je třeba vytvořit nový test nebo otevřít nějaký starý. Stiskneme-li tlačítko [Nový], ukáže se formulář, na kterém zvolíme, pro jaké jazyky chceme test vytvářet.

 • Česky - směr psaní: zleva doprava, font System
 • Hebrejsky - směr psaní: zprava doleva, font Hebrew
 • Řecky - směr psaní: zleva doprava, font Bwgrki
 • Pokud vám tyto fonty nevyhovují, můžete stisknout tlačítko [Jiný font] a vybrat si z fontů nainstalovaných na vašem počítači. Velikost fontu nastavit nelze, je předem dána, takže některé fonty mohou být příliš velké nebo malé. Protože je třeba si font testu pamatovat, aby bylo možno použít funkci Vyhledávání, nedoporučuje se vybírat si jiný font bez vážného důvodu.

  Stiskneme-li tlačítko [Otevři], můžeme vybrat soubor s koncovkou *.TSS k otevření.

  Tlačítko [Zaměnit] zamění v testu otázky a odpovědi.

  Pokud otevřeme nějaký test a po případné úpravě jej chceme uložit pod jiným jménem a původní test také zachovat, stiskneme 2krát tlačítko [Zaměnit]. Tím u editovaného souboru ztratíme jméno a při ukládání program žádá zadání nového jména souboru.


  Vyhledávání

  Z menu Nástroje - Vyhledávání otevřeme nové okno, pomocí něhož je možné najít v určeném adresáři testy (soubory s koncovkou *.TSS) a v nich otázky a odpovědi obsahující dané znaky napsané zvoleným fontem. Můžeme hledat buď bezprostředně za sebou následující znaky, nebo (pokud zvolíme rozšířené vyhledávání) znaky, které se vyskytují v otázce nebo odpovědi v daném pořadí, ale ne nutně hned za sebou (vhodné pro hebrejštinu, pokud neznáme samohlásky slova). Nelze zaměňovat velká a malá písmena (tzn. v hebrejštině je nutno napsat i dageš). Program prohledává vždy právě jeden adresář.

  Výsledkem hledání je


  Historie testů

  V menu Nástroje - Historie testů najdeme informaci o tom, kdy, kdo a jak úspěšně dodělal nějaký test. Informace o jednom testu je na jednom řádku, obsahuje po řadě tyto údaje:


  Kontakt

  Program je freeware, pokud ho budete užívat, pošlete mi prosím e-mail.
  Kateřina Bubeníčková


  http://www.geocities.com/hebrak/