9 Amnestie se nevztahovala na politické delikty a delikty souzené podle retribučního dekretu.


zpět