26 Tehdy vedení tábora spadalo pod správu Sboru vězeňské stráže – SVS (stejná zkratka jako Svaz vysokoškolského studentstva); nosili modré uniformy; většinou to byli staří zaměstnanci ještě z první republiky. Ostraha – hlídání na věžích – špačkárnách“ – a doprovod na pracoviště – spadalo pod SNB. SVS podléhal ministerstvu spravedlnosti, SNB ministerstvu vnitra. Mezi oběma útvary byla velká rivalita. SNB velmi usiloval o to, aby získal správu tábora pro sebe. Podařilo se mu to v roce 1951.


zpět