35 Prof. Jan Gebauer – věhlasný znalec češtiny, autor Krátké mluvnice české a spolubojovník Masarykův a Gollův proti pravosti Rukopisů.


zpět