37 I Když paní M. R. K. v roce 1977 nesměla vězněnému O. poslat džus v plechovce, byla otřesena a připomínala Solženicynovo Souostroví Gulag. Nevěděla zřejmě, že v době velkého budování socialismu, rozjásaných staveb mládeže a Kohoutových oslavných básní množství českých matek přijímalo tento zákaz bez údivu jako součást svého údělu.


zpět