42 Nejvyšší soud shledal rozhodnutí Státního soudu z hlediska viny za správné u všech odsouzených; pouze u jedné odsouzené, Věry Škaloudové, vinu zmírnil: původní trest 6 let a peněžitý trest v částce 10000 Kčs zmírnil na 4 roky a konfiskaci celého jmění.

Z hlediska trestu shledal Nejvyšší soud uložené tresty neúměrnými a rozhodl o nových nižších trestech: u Vladimíra Urbana původních 18 let odnětí svobody snížil na dobu 16 let, u Vladimíra Hájka původních 20 let snížil na 17 let, u Miroslava Krause původních 15 let na 13 let, u Vladimíra Mareše původních 20 let na 12 let, u Jaroslava Čecha původních 10 let na 8 let, u Vladimíra Veselého původních 8 let na 5 let a u Všebora Fialy a Pavla Žaluda původních 7 let na 5 let odnětí svobody.

Nižší tresty však byly při odvolání zvýšeny: odsouzené Eugenii Emlerové byl trest 18 měsíců zvýšen na 3 roky, u Aleny Bílé-Vaňkové dokonce trest odnětí sobody z 5 měsíců zvýšen na dobu 4 let, dále u Vladimíry Jílkové trest 4 let byl zvýšen na dobu 6 let. U dalších čtyř odsouzených Státním soudem k nižším trestům (od 10 měsíců do 6 měsíců) Nejvyšší soud navíc uložil peněžitý trest v částce 10000 Kčs.

U vyšších trestů, kde kromě zostření jedním čtvrtletním postem byl uložen peněžitý trest v částce 10000 Kčs, byla vyslovena Nejvyšším soudem u dvaadvaceti odsouzených konfiskace celého majetku.


zpět