44 Otec přestal R. psát. Po R. propuštění z první vyšetřovací vazby v létě 1948 požadoval, aby R. se již nepouštěl do „marných a ve své podstatě zbytečných akcí“. Radimovo opětné a definitivní zatčení klasifikoval ze svého hlediska jako důsledek synovské neposlušnosti.


zpět