48 Rodiny vězněných se o situaci v táboře dozvěděly, začaly pomalu přicházet neoficiální zprávy od vězňů z jiných táborů. Matky, manželky, rodiny a přátelé byli poděšeni, začaly se šířit otřesné zprávy. Hledaly se cesty alespoň minimálního styku. Možnost krátkých černých“ informací začala obstarávat matka R. kamaráda paní Drápalová. Byla zatčena. Při jednom z výslechů jí předložili „zločinecké album“, ve kterém kromě jiných žen poznala R. matku a patnáctiletého zločince – R. sestru. Později byla paní Drápalová odsouzena na 2 roky za černé“ dopisy svého syna a syna anglisty Krupičky, které se údajně pokoušela poslat do zahraničí.


zpět