4 R. se později dozvěděl od Krčmářova asistenta Karla Havelíka, s kterým se sešel po letech v nějakém trestním táboře, že profesor vstoupil do KSČ z obavy ze zpráv o chystaném novém občanském zákoníku; doufal, že jako komunista by mohl na jeho vzniku spolupracovat.


zpět