50 Jiří Řehák vzpomínal, že R. postoj v té napjaté době šokoval: ruce si nezmrzačil, o rezoluci nediskutoval – prostě nepodepsal. Byl zavolán k osvětáři (po nástupu SNB byla tato funkce přejmenována „referent režimu“) – za úzkostného soucítění muklů-přátel. Za nějakou dobu se mírně pobledlý, ale v naprostém pořádku vrátil. Suše pak přátelům řekl, že na velitelství se ho tázali, zda podepsal rezoluci. Odpověděl, že nikoliv, že je věcí soudu, aby rozhodl o vině či nevině. Na otázku, zda o útěku věděl, odpověděl, že chtějí-li hledat někoho, kdo o tom věděl, ať ho hledají mezi těmi, kdo podepsali rezoluci první, a citoval pak slova strážmistra Ptáka, která řekl v den útěku nad mrtvými a zmrzačenými mukly: „Největší zločinci bývají nejzbabělejší“. Esenbáci byli zřejmě konsternováni R. prostým a nesmlouvaným postojem. Byla to napjatá doba, kdy vězňové i jejich strážci dobře věděli, že prožívají situaci, kdy se skutečně hraje o holý život. R. byl bez dalších komentářů propuštěn a nic se mu nestalo, přestože krátce před tímto rozhovorem byl odveden do korekce jeden z muklů, který rezoluci podepsal, ale brzy potom prohlásil, že sice podepsal, ale že esenbáci jsou stejně vrazi“ – a někdo to čile udal...


zpět