51 Mezi přáteli a příbuznými vězňů panovala úzkost; zprávy o hrozném životě blízkých těžce skličovaly a zneklidňovaly. Hledaly se možnosti sebemenší pomoci – i když často velice nejisté a neurčité. Máma např. celou zimu až do pokročilého jara odevzdávala neznámé ženě každý měsíc 1000 Kčs; bylo jí přislíbeno, že pokud bude zaplaceno, dostane Radim každý den krajíc se sádlem (nedostal pochopitelně nic).


zpět