59 Jura Mesicki, který patřil mezi první politické vězně (odsouzen v „Chocově aféře“ k trestu smrti a ten mu byl změněn na doživotí), zažil na Borech řadu vězňů odsouzených k smrti a čekajících mnohdy řadu let na vykonání rozsudku. Šlo většinou o potvrzení trestu nebo vyřízení odvolání. Např. Ervín Kolenatý odsouzený státním soudem za spolupráci s Brity k trestu smrti strávil na „provazárně“ na Borech nekonečné týdny: 18 měsíců napjatě poslouchal kroky bachařů, kteří odváděli vězně na popravu a s hrůzou očekával, zda se nezastaví u jeho cely. Asi třicetkrát za oněch měsíců se kroky zastavily u jeho dveří; dveře se otevřely, bachaři vešli do cely – a odvedli na smrt druhého odsouzence. Tento Ervín Kolenatý byl ve válce v nacistickém koncentračním táboře, kde dostal lupus; po osvobození se ho ujali Američané a udělali mu – prý velmi dobře – plastické operace na tuberkulózou znetvořeném obličeji. Ve vyšetřovací vazbě po roce 1948 mu Češi obličej rozmlátili. Když vyšel z československého koncentráku (trest smrti mu byl změněn na 25 let), budil větší hrůzu než před plastickými operacemi v roce 1945.

Ze začátku, brzy po roku 1948, odsouzení k trestu smrti nebyli na Borech od ostatních vězňů přísně izolováni. Lišili se neostříhanými vlasy, byli však v trestaneckém, přestože měli právo na civil. Tak např. Volný, Dolejš, Habr byli na Borech s dlouhými vlasy od prosince 1948 do července 1949; přišli tehdy na vycházku s rozradostněnou tváří a ukazovali na své ostříhané hlavy...

Na Pankráci byla koncem roku 1949 zřízena „provazárna“ 3A a sem přicházeli již jen odsouzení k trestu smrti; na výkon trestu čekali v celách, v nichž ve dne v noci svítilo světlo, pod trvalým dohledem stále otevřeného kukátka, v noci nesměli mít přikryté ruce a hlavu; v celách nebylo ani splachování na záchodech, muselo se zaklepat a zvenku pak spláchl bachař. Ještě později bylo „provazárnou“ 3B: byl to úplně uzavřený prostor. Jakmile se sem odsouzený dostal, nevyšel už ven – a to ani na popravu: prováděly se totiž přímo na 3B. Šibenice se přinášely do cely, popravovaný byl přivázán za nohy a krk k přenosné šikmé desce a kat pouze strhl vaz.


zpět