70 Lecián byl loupežný vrah za 1. republiky, kterému i TGM potvrdil trest smrti. Byl to jeden ze dvou vykonaných trestů smrti, které TGM za celou dobu svého úřadu potvrdil. Údajně každému z obou potrestaných prezident poslal dopis s odůvodněním, proč nemůže udělit milost.


zpět