74 Jura Mesicki byl obsahem letáků spíš rozhořčen: „Leták má být zpráva pro mukla zvenku. Mukl předpokládá, že tam bude něco, co ho bude zajímat. Životním cílem mukla je zničení nepřítele. Doufá, že se z letáků dozví nějaké konkrétní zprávy o tom, jaké kroky se podnikají za tímto cílem nebo do jaké míry se tento muklův cíl začíná realizovat. Když se však dočte z letáků Svobodné Evropy, kolik stojí na Západě letní šaty, jaký je nejnovější typ auta se všemi technickými vymoženostmi, jak dlouho musí pracovat americký dělník, aby si vydělal na kilo brambor, na pár bot, na novou košili atd. – tak ho to rozhodně nepotěší. Domnívali jsme se, že Západ je v tlaku vykonávaném na totalitní systémy mnohem dál! Mukl kvůli tomuto rozčarování mnoho riskoval: četl leták na šachtě za svitu karbidky, věděl, že když leták u něho najdou, bude průser: bití, korekce, zima, hlad...“


zpět