78 „Filcuňk“ se konal pod vedením vyššího bachaře: všichni vězňové musili ven z cely, donaha se svléknout a čekat na chodbě nazí. V cele zatím byly prohlédnuty šaty, poličky, pryčny; zabavovány knihy, dopisy, fotografie.


zpět