83 Peníze na konto byly R. ukládány až od roku 1951. Po rozsudku v roce 1949, kdy bylo rozhodnuto o konfiskaci celého majetku, až do odvolání v roku 1951 vydělával R. pouze na Státní bezpečnost. Dále určitá částka ze mzdy byla stržena na daň, udržovací náklady (– byt a strava!), kapesné a u ženatých vězňů byl určitý obnos posílán rodině.


zpět