back big
Ptáci podle Eschera jinak osvětlený

Ptáci podle Eschera jinak osvětlený

Escher v roce 1957 napsal úvahu o teselacích, ve které poznamenává:
  • Mezi matematiky se uvažovalo o pravidelném rozdělění roviny teoreticky... Znamená to, že je to výhradně matematická otázka? Podle mého názoru ne.
  • [Matematici] otevřeli bránu, která vede do rozsáhlého království, ale nevstoupili do něj sami. Svou povahou se více zajímají o způsob, jakým je brána otevřena než o zahradu, ležící za ní.
Escher zkoumal ve svých teselacích základní vzory a aplikoval na ně postupy, kterým geometři říkají zrcadlení, posunuté zrcadlení, posun a rotace, a tak získal veliké množství různých vzorů. Tyto tvary dále deformoval výsledkem byly teselace ve tvaru zvířat, ptáků a dalších předmětů. Tyto deformace se podřizovaly tříčetné, čtyřčetné nebo šestičetné symetrii, aby byla zachována teselace, tj. úplné pokrytí plochy. Výsledný efekt je krásný a překvapující.

Ptáci jsou navíc ještě optickou hříčkou. Můžete vidět jen ptáky, kteří vyplňují rovinu nebo tmavé ptáky proti slunci nebo světlé ptáky proti noční obloze s hvězdami, planetami, galaxií, kometou a hvězdokupou.

  prev prevnext Next
(cc) copyleft - Creative Commons (by-sa)