Qgtk2.pas - rychlé programování v Pascalu s knihovnami gtk2

další programy


Freepascal 2.x umožňuje využívat gtk2 knihovny pro X-windows, nebo i pro M$windows (s využitím gtk2 dll) Použití gtk2 knihoven je však trochu komplikované a trvá asi většinou mnoho týdnů, než se někdo naučí je používat. Programová jednotka qgtk2.pas toto velmi zjednodušuje a urychluje, neumožňuje sice plně využít všech možností gtk2, ale přesto pro mnoho jednodušších programů bude bohatě stačit.


Požadavky:

freepascal 2.x ( http://www.freepascal.org/ ) Linux, X11, gtk2 nebo M$ win32 a gtk2 dll


Download:

Download qgtk2.pas - 243 Kb - stažení programové jednotky qgtk2.pas spolu s manuálem, tutoriálem a několika ukázkovými programy.

( Stažení starší verze pro gtk1 a freepascal 1.1 gktk.pas- 243 Kb, pro M$ win potřebuje gtk1.3 dll knihovny)Program hello word:

qhello.pas S použitím qgtk2.pas je to opravdu velmi jednoduché:
uses qgtk2;                                   
begin                                      
qstart('Hello Word!', nil, nil);                        
qLabel(' Hello word with ');                          
qButton(' QUIT button ', @qDestroy);                      
qGo;                                      
end.


qpack.pas

Snadné umísťování komponent:

Voláním procedur jednotlivých komponent (qlabel, qbutton, ...) se příslušné komponenty umisťují vedle sebe v jedné řádce zleva do prava. Po zavolání procedury qNextRow se následující komponenty vytářejí na novém řádku. Procedura qFrame umožňuje seskupovat komponenty do sloupců.
qLabel('Hello'); qButton('qButton', nil); qLabel('and qLabel');         
qNextRow;                                    
qLabel('1 qNextRow qLabel'); qButton('and qButton', nil);           
qFrame;                                     
qButton('2 qFrame',nil);                            
qNextRow;                                    
qlabel('3 qNextRow in frame -'); qLabel('and qLabel');             
qseparator;                                   
qlabel('4 qseparator in frame'); qButton('and qButton', nil);          
qFrame;                                     
qLabel('5 qFrame'); qButton('and qButton', nil);                
qNextRow;                                    
qLabel('6 qLabel    ');                           
qEndFrame;                                   
qLabel('7 qEndFrame'); qButton('and qButton', nil);               
  qButton('...', nil); qButton('and QUIT', @qDestroy);             


Různé komponenty a okna:

qdialog.pas Jednoduché vytváření menu, různých dialogů a komponent.


Podpora grafiky:

camels.pas Umožňuje kreslit základní grafiku, zobrazovat xpm obrázky, podporuje posun obrázků bez blikání a s průhlednou barvou, reaguje na polohu a klikání myši.


GNU Linux - M$ win32

win gnu Freepascal s podporou gtk2 umožňuje jediný zdrojový kód přeložit pro GNU Linux i pro M$windows. Toto je v qgtk2.pas zachováno, Vaše programy budou použitelné v Linuxu i ve Windows. Zdrojový kód není nutné většinou nijak upravovat, zcela stejný program přeložíte v Linuxu a potom ve Windows. (Pro M$windows budete potřebovat gtk2 dll knihovny )


Programy vytvořené pomocí qgtk2.pas
Licence: GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Zjednodušeně řečeno: zcela volné i pro komerční využití, můžete to kopírovat, šířit, rozdávat, ale i prodávat dle libosti. K dispozici je i zdrojový kód.

Můžete si to dokonce i upravovat a předělávat, jak chcete. S jedinou podmínkou: výsledný upravený program musí být stejně volně šiřitelný včetně zdrojového kódu.

Podrobnosti o licenci česky, anglicky.


(c) 2003-2005 Jirka Bubenicek