back big
 Eliáš 26x39cm

Eliáš 26x39cm

1. Královská 17,5-6:

Eliáš šel tedy a učinil, jak řekl Hospodin. Usadil se u potoka Kerítu proti Jordánu. A havrani mu přinášeli chléb i maso ráno a chléb i maso večer a z potoka pil.


  prev prevnext Next Next Next Next Next
(cc) copyleft - Creative Commons (by-sa)