Kateřininy ikony

back show big

Svatý František káže ptáčkům. Toto není ikona na dřevu, ale skleněná vitráž v okénku ve dveřích Ikona proměnění Páně. 23x28cm Ikona proměnění Páně jinak osvětlená Ikona Duch svatý. Malá ikona 6x6cm Ikona Ježíš jde do Emaus. Malá ikona 7x9cm Výroba ikony - vaření klihu Výroba ikony - lepení prken Modlitba na malé ikoně před přelepením plátnem Práce na ikoně Ježíš v Emausích Ikona Ježíš v Emausích. 35x40cm Ikona Ježíš v Emausích jinak osvětlená O Velikonocích 2017 na Levém Hradci Dobrý pastýř. 12x12cm (nahoře dva safíry) Duch Svatý. 13x19cm Duch Svatý. Malá ikona 6x6cm Simeon. 19x39cm Vzkříšení (sestoupení do pekel) 39x47cm (Kristovy rány rubíny) Ikona  vzkříšení jinak osvětlená Modlitba na ikoně před přelepením plátnem Ikona Ježíš a jeho přítel 35x36cm Ikona Ježíš a jeho přítel jinak osvětlená Ikona Ježíš a jeho přítel Petr 30 let knězem Ikona Ježíš a jeho přítel v Libčicích v kostele  Duch svatý malinký 3x4cm  Sv. František 9x11cm  Křest Krista 39x49cm  Křest Krista jinak osvětlený Křest Krista, detail ve větším rozlišení bez rámečku Sv. Anežka česká 18x25cm Výroba ikony Eliáše  Eliáš 26x39cm Modlitba na ikoně před přelepením plátnem  Práce na ikoně samařské ženy Samařská žena u studny 40x40cm Malinké ikony na kamíncích ze Svaté země 4-6cm Vzkříšený Ježíš a Marie Magdalská 25x40cm Zlato se leskne na ikoně vzkříšení Žalm 16,8 Hebrejsky 40x40cm Žalm 16,8 jinak osvětlený Průlet Žalmem 16 Kamínek s hebrejským písmenem Tav Cyril a Metoděj 25x45cm


Video: Průlet Žalmem 16:8, hebrejsky

Výroba ikony Cyrila a MetodějeIkony malované na dřevu, zlaté pozadí