back big
 Křest Krista jinak osvětlený

Křest Krista jinak osvětlený

Jak by mohl viditelný obraz znázornit neviditelného Boha? Což to nezakazuje sama bible? (srv. Ex 20,4-5). To byla hlavní námitka obrazoborců proti uctívání obrazů v církvi. Obránci posvátných ikon odpovídali: Neviditelný Bůh se stal viditelným v Ježíši Kristu, vytvořil svůj vlastní obraz v těle. Proto se pravý obraz Boha zrcadlí v Kristově tváři. On sám to potvrzuje: "Kdo viděl mne, viděl Otce" (Jan 14,9). A tedy vidět Ježíše duchovníma očima znamená vidět jeho místo v božském životě Nejsvětější Trojice. Proto jeden z nejstarobylejších a nejpůsobivějších obrazů Trojice je ikona Ježíšova křtu.  V prorockém vidění poznal svatý Jan Křtitel Ježíše z Nazaretu jako "Božího Beránka" a v té chvíli se otevřela nebesa a byl slyšet hlas Otce a Duch svatý se zjevil jako holubice.

(Špidlík: My v Trojici)


Ikona má rozměr 39x49cm, je napsána žloutkovou temperou na dřevě, zlaceno 23,75 karátovým zlatem.  prev prevnext Next Next Next Next Next
(cc) copyleft - Creative Commons (by-sa)