back big
Simeon. 19x39cm

Simeon. 19x39cm

Lukáš 2,34:

A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii: Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat
  prev prevnext Next Next Next Next Next
(cc) copyleft - Creative Commons (by-sa)