back big
Vzkříšení (sestoupení do pekel) 39x47cm (Kristovy rány rubíny)

Vzkříšení (sestoupení do pekel) 39x47cm (Kristovy rány rubíny)

Na ikoně je znázorněno naplnění Božího plánu s lidstvem. Mluví o obnovení společenství Adama (a celého lidstva) s Bohem a vypráví o úžasném vítězství nad smrtí.

Ikona Vzkříšení našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista je technicky vzato ikona Kristova sestoupení do pekel, ale obvykle se nazývá Anastasis nebo Ikona Vzkříšení. Je to vizualizované Evangelium, Písmo svaté zapsané formou obrazu tak, aby každý mohl mít účast na Dobré zprávě o této události.

Ikona Kristova sestoupení do pekel není fotoreportáž o tom, co se stalo v hlubinách země, ale spíše duchovní znázornění významu, skutečnosti a důležitosti toho, co Kristus vykonal.

K sestoupení do pekel nacházíme v Novém zákoně asi deset citátů. Tato pravda víry vstoupila do apoštolského vyznání víry jako poslední, kolem roku 370. V Prvním listě svatého Petra se píše: "Byl sice usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal nový život. V tom duchu šel a přinesl zprávu duším uvězněným v podstvětí" (1 Petr 3,18-19) a "… I mrtvým byla hlásána radostná zvěst" (1 Petr 4,6). Tak se naplňuje proroctví žalmu 107,16: "Rozrazil bronzová vrata, železné závory zlomil." Tato myšlenka se objevuje také v listech svatého Pavla (Žid 2,14; Ef 4,8-9) a znovu na začátku Apokalypsy: "Já jsem První I Poslední, Živý. Byl jsem mrtev a hle – jsem živ na věky věků a mám klíče od smrti a podsvětí" (Zj 1,18).EXIF DATA: 
 Camera Model Name  : PENTAX K-x 
 Date/Time Original  : 2017:11:23 19:20:10 
 ISO         : 400 
 Focal Length     : 77.5 mm 
 Exposure Time    : 1/180 
 F Number       : 11.0 
 Lens Type      : smc PENTAX-DA 55-300mm F4-5.8 ED 
 Software       : GIMP 2.8.22
  prev prevnext Next Next Next Next Next
(cc) copyleft - Creative Commons (by-sa)