back big
Ikona  vzkříšení jinak osvětlená

Ikona vzkříšení jinak osvětlená

Pozadí ikony je zlaté, zlato je symbolem nebe a nestvořeného světla. Proto také postavy nevrhají stíny a světlo jakoby vychází zevnitř.

Kristus je oblečen v oranžových šatech se zlatými prosvětleními, jimiž je znázorněno vyzařování světla z jeho proměněného těla. Zlaté světlo ukazuje, že On je světlo světa. Je znázorněn jak stojí na branách pekelných, které se vznášejí nad černou propastí a zaujímají tvar kříže. Součástky, které držely bránu na jejím místě, jsou rozptýleny kolem, a to znázorňuje, že tato brána nebude nikdy znovu uzavřena.

Pravou rukou zvedá Adama z hrobu, Adam spíš nabízí svou ruku místo toho, aby jej uchopil, což má znázorňovat, že je to Kristus, který nás vzkřísí z mrtvých. V druhé ruce drží Kristus svitek, aby vyhlásil zajatým radostnou zvěst. Jeho ruce a nohy nesou stopy po hřebech. Na jejich místo jsou na ikoně vloženy rubíny, jak se zpívá ve velikonočním hymnu: "...rány jeho jsou zhojeny, vzácné jak drahé kameny..."

Okolo Krista jsou postavy. Na levé straně je král David a Jan Křtitel. Jan Křtitel, poslední ze starozákonních proroků, prohlašuje, stejně jako to dělal na tomto světě: "Hle, Beránek Boží, který snímá hříchy světa." Někteří říkají, že Jan zemřel dříve než Kristus, aby mohl být předchůdcem Páně i v podsvětí. Jan jediný má na ikoně svatozář.

Vpravo je za Adamem a Evou Abel, první, kdo trpěl nespravedlnost jako následek hříchu. Postavy z různých epoch dějin spásy mají znázorňovat, že se jedná o věčný čin přesahující čas i prostor.

Všechny postavy ukazují na Krista, Eva má zahalenou ruku, protože tato ruka utrhla plod ze stromu poznání.

Skály a hory mají na ikonách zvláštní tvar – znázorňují schody do nebe. Jan Křtitel řekl, že Bůh může vzkřísit Abrahamovi děti z kamenů – a v ikonách čnící skalnaté formace přebírají skoro lidský profil. Naklánějí se a otáčejí k posvátné scéně, jako by doufaly, že lépe uvidí.

Ikona má i své tajemství. Král David má na přední části pláště oranžový obdélník. Na první pohled vypadá jako kniha, ale při bližším zkoumání je vidět stejné sklady a řasení, jako na plášti. Když jsem obdélník namalovala víc jako knihu, po nějaké době jsem si uvědomila, že to působí rušivě. Stejně, jako překladatel Bible nemůže místa, kterým nerozumí, převyprávět zcela podle svých nápadů, ale má se držet co nejvěrněji originálu.

V ikoně je použito 23,75 karátové zlato, 4 rubíny, je vytvořena technikou žloutkové tempery.



  prev prevnext Next Next Next Next Next




(cc) copyleft - Creative Commons (by-sa)