back big
Ikona Ježíš v Emausích. 35x40cm

Ikona Ježíš v Emausích. 35x40cm

Lukáš 24.

31: Tu se jim otevřely oči a poznali ho...


  prev prevnext Next Next Next Next Next
(cc) copyleft - Creative Commons (by-sa)