back big
Žalm 16,8 Hebrejsky 40x40cm

Žalm 16,8 Hebrejsky 40x40cm

Žalm 16,8:

Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese.
  prev prevnext Next Next
(cc) copyleft - Creative Commons (by-sa)