back big
Útěk do Egypta 23x30cm (ikonu pod vedením Kateřiny a s její pomocí psal Jirka)

Útěk do Egypta 23x30cm (ikonu pod vedením Kateřiny a s její pomocí psal Jirka)

Mt 2,13-14:

Když odešli, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu; neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil." On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta


  prev prevnext Next Next Next Next
(cc) copyleft - Creative Commons (by-sa)