back big
Podle fraktálu.

Podle fraktálu.

(Alternativní výklad: Svět zničený dálnicemi. Stříbrné hvězdičky označují bouračky.)


  prev prevnext Next Next Next Next Next
(cc) copyleft - Creative Commons (by-sa)