back big
Fyzika od Keplera k současnosti.

Fyzika od Keplera k současnosti.

Johanes Kepler, ještě před tím, než vymyslel své zákony pohybu těles, se vydal slepou cestou a snažil se odvodit vzdálenosti planet od Slunce umístěním jejich drah v pěti platonských tělesech sesazených v sobě. (Na obrázku je dvanáctistěn)

Prostor a čas se jevily v té době oddělené a neměnné. Einsteinova teorie relativity ale ukázala, že prostor a čas tvoří dohromady čtyři rozměry prostoročasu, navíc může dojít k jejich deformaci v okolí velmi hmotných těles, jakým je např. černá díra.

Tím ale vývoj fyziky neskončil. Teorie relativity dokáže řešit pouze problémy velkých hmotných objektů, kvantová fyzika řeší problémy malých a málo energetických objektů. Jednou z teorií, která snad nabízí řešení otázek spojených nejen s malými velmi hmotnými objekty, ale i problém sjednocení všech čtyř fyzikálních sil (gravitační, elektromagnetické, silné a slabé interakce), je teorie Superstrun.

Podle této teorie by snad mohla dokonce existovat obří superstruna, která by mohla být pozorovatelná ve vesmíru jako speciální gravitační čočka, to znamená, že svým gravitačním působením zdvojovala obrazy vzdálených galaxií v oblasti, kde se rozprostírá.(Alternativní výklad: Srážka mimozemské kosmické lodi s černou dírou)  prev prevnext Next Next Next Next Next
(cc) copyleft - Creative Commons (by-sa)