back big
Zima podle fraktálu

Zima podle fraktálu

Fraktály jsou na prvý pohled nejsložitější geometrické objekty, které současná matematika zkoumá, mají však často překvapivě jednoduchou matematickou strukturu.


  prev prevnext Next Next Next Next Next
(cc) copyleft - Creative Commons (by-sa)