back big
Růže s trny. Fraktál.

Růže s trny. Fraktál.

Fraktál - matematická definice:

Fraktál je množina, jejíž Hausdorffova dimenze je (ostře) větší než dimenze topologická.

  • je soběpodobný - znamená to, že pokud daný útvar pozorujeme v jakémkoliv měřítku či rozlišení, pozorujeme stále opakující se určitý charakteristický tvar;
  • mívá na první pohled velmi složitý tvar, ale je generován opakovaným použitím jednoduchých pravidel.


  prev prevnext Next Next Next Next Next
(cc) copyleft - Creative Commons (by-sa)