back big
Šátek podle Eschera

Šátek podle Eschera

Šátek je inspirován další Escherovou teselací neboli dlážděním.

I když to není na první pohled patrné, jedná se o čtyřčetnou rotační symetrii. Obrázek je vlastně složen z obdélníkových dlaždic, které rotují podle osy v rohu. Tento základní motiv vzniklý rotací je možno použít k vyplnění celé roviny posunováním.

  • Lingvistická vložka:

    Slovo teselace pochází z latinského tessellatus, vyrobený z malých čtvercových kamenů nebo dlaždic. Latinské tessella znamená malý čtvercový kámen nebo dlaždice. Tesseris (τέσσερις) znamená řecky čtyři a od tohoto slova je odvozen název pro čtyřrozměrnou krychli – teserakt.

  prev prevnext Next Next Next
(cc) copyleft - Creative Commons (by-sa)