back big
Zlatý řez II

Zlatý řez II

"Geometrie má dva poklady: Pythagorovu větu a zlatý řez. První má cenu zlata, druhý připomíná spíše drahocenný kámen."
Johannes Kepler

Na šátku můžeme vidět kromě zlatého obdélníku také zlatý trojúhelník a zlatou spirálu včetně dvou způsobů její konstrukce. (Po zlaté spirále se např. pohybují orli, kteří sledují svou oběť stále ve stále stejném úhlu).

Dá se říci, že zlatý řez je nejiracionálnější ze všech iracionálních čísel, protože každé iracionální číslo lze sestrojit jako limitu součtu posloupnosti zlomků, a zlatý řez konverguje nejpomaleji, protože tato posloupnost je tvořena samými jedničkami.

Na okraji šátků je zapsána Fibonacciho posloupnost, jejíž každý následující člen je tvořen součtem dvou předcházejících členů, poměr dvou po sobě následujících členů se limitně blíží zlatému řezu.

Fibonacciho posloupnost má mnoho zajímavých vlastností (některé z nich jsou zapsány na šátcích), což dokládá také to, že vychází časopis Fibonacci Quarterly, který každých čtvrt roku přináší nové poznatky o Fibonacciho posloupnosti.  prev prevnext Next Next Next Next Next
(cc) copyleft - Creative Commons (by-sa)