back big
Odmocnina ze dvou

Odmocnina ze dvou

Odmocnina ze dvou z Pythagorovy věty, Newtonovou iterační metodou, důkaz že to je iracionální číslo.

(Najdi chybu)  prev prevnext Next Next Next Next Next
(cc) copyleft - Creative Commons (by-sa)