back big

Planckův zákon záření absolutně černého tělesa

Planckův zákon záření absolutně černého tělesa

  prev prevnext Next Next Next Next Next
(cc) copyleft - Creative Commons (by-sa)