back big
Bublinková komora, dráhy částic zakřivené v magnetickém poli

Bublinková komora, dráhy částic zakřivené v magnetickém poli

V bublinkové komoře je nádoba naplněna přehřátou transparentní (většinou kapalným vodíkem), která se používá k detekci elektricky nabitých částic pohybujících se přes tuto kapalinu. Komoru vynalezl v roce 1952 Donald A. Glaser a za tento objev získal Nobelovu cenu za fyziku pro rok 1960.

Glaser byl údajně inspirován bublinkami ve sklenici piva, nicméně v roce 2006 v rozhovoru tento příběh vyvrátil. Ačkoli prohlásil, že pivo nebylo inspirací pro bublinovou komoru, dělal pokusy s použitím piva, kterým vyplňoval rané prototypy komory.

Kladně nabité částice stáčení svou dráhu na jednu stranu, záporně nabité stáčejí dráhu na druhou stranu. Ze zakřivení dráhy částice je možno spočítat její zpomalení a náboj. V bublinkové komoře je možno pozorovat také rozpad elementárních částic na jiné částice.

Na okraji šátku jsou zapsány rovnice k jednomu z experimentů, které lze v bublinkové komoře provádět.

  prev prevnext Next Next Next Next Next
(cc) copyleft - Creative Commons (by-sa)