back big

Bublinková komora, dráhy částic zakřivené v magnetickém poli

Bublinková komora, dráhy částic zakřivené v magnetickém poli

  prev prevnext Next Next Next
(cc) copyleft - Creative Commons (by-sa)