back big
Escherovy ryby

Escherovy ryby

Šála inspirovaná Escherovou teselací.

Ačkoli M.C. Escher ve škole v matematice nikterak nevynikal, jeho obrazy mají s matematikou mnoho společného. Vynalezl metodu vytváření teselací. Teselace čerpají svou krásu ze symetrie, kterou se zabývá také matematika. Celé odvětví teorie grup je postaveno na symetriích. Praktické využití symetrií je vidět například v krystalografii.

Na šále můžeme vidět, jak se obrazy ryb replikují zrcadlením a posunutím.

(Alternativní výklad: 153 ryb, viz Jan 21,11)

  prev prevnext Next Next Next Next Next
(cc) copyleft - Creative Commons (by-sa)