back big
Vzkříšený Ježíš a Marie Magdalská 25x40cm

Vzkříšený Ježíš a Marie Magdalská 25x40cm

Jan 20,15-16:

Ježíš jí řekl: "Proč pláčeš? Koho hledáš?" V domnění, že je to zahradník, mu odpověděla: "Jestliže tys jej, pane, odnesl, řekni mi, kam jsi ho položil, a já pro něj půjdu." Ježíš jí řekl: "Marie!" Obrátila se a zvolala hebrejsky "Rabbuni", to znamená "Mistře".
  prev prevnext Next Next
(cc) copyleft - Creative Commons (by-sa)