back big
Duch a hmota.

Duch a hmota.

Duch a hmota se vzájemně ovlivňují. Hmotu reprezentuje černá díra, která vyzařuje gravitony (hypotetické elementární částice, nositele gravitace), Duch je znázorněn barevnou duhou božského světla.(Alternativní výklad: Peníze mizí v černé díře církve)  prev prevnext Next Next Next Next Next
(cc) copyleft - Creative Commons (by-sa)