Kateřininy ikony

back show big

Svatý František káže ptáčkům. Toto není ikona na dřevu, ale skleněná vitráž v okénku ve dveřích Ikona proměnění Páně. 23x28cm Ikona proměnění Páně jinak osvětlená Ikona Duch svatý. Malá ikona 6x6cm Ikona Ježíš jde do Emaus. Malá ikona 7x9cm Výroba ikony - vaření klihu Výroba ikony - lepení prken Práce na ikoně Ježíš v Emausích Ikona Ježíš v Emausích. 35x40cm Ikona Ježíš v Emausích jinak osvětlená O Velikonocích 2017 na Levém Hradci Dobrý pastýř. 12x12cm (nahoře dva safíry) Duch Svatý. 13x19cm Modlitba na malé ikoně před přelepením plátnem Duch Svatý. Malá ikona 6x6cm Simeon. 19x39cm Vzkříšení (sestoupení do pekel) 39x47cm (Kristovy rány rubíny) Ikona vzkříšení jinak osvětlená Modlitba na ikoně před přelepením plátnem Ikona Ježíš a jeho přítel 35x36cm Ikona Ježíš a jeho přítel jinak osvětlená Ikona Ježíš a jeho přítel Petr 30 let knězem Ikona Ježíš a jeho přítel v Libčicích v kostele Duch svatý malinký 3x4cm Sv. František 9x11cm Křest Krista 39x49cm Křest Krista jinak osvětlený Křest Krista, detail ve větším rozlišení bez rámečku Sv. Anežka česká 18x25cm Výroba ikony Eliáše Eliáš 26x39cm Práce na ikoně samařské ženy Samařská žena u studny 40x40cm Modlitba na ikoně před přelepením plátnem Malinké ikony na kamíncích ze Svaté země 4-6cm Vzkříšený Ježíš a Marie Magdalská 25x40cm Zlato se leskne na ikoně vzkříšení Žalm 16,8 Hebrejsky 40x40cm Žalm 16,8 jinak osvětlený Průlet Žalmem 16 Kamínek s hebrejským písmenem Tav Cyril a Metoděj 25x45cm Mytí nohou 40x32cm Jákobův sen 25x45cm Jákobův sen v kostele ve Svrkyni Stojím přede dveřmi a tluču 14x24cm Svatá Ludmila 40x50cm Zlato a paládium se leskne na ikoně sv. Ludmily Letnice 25x30cm Utišení bouře 40x50cm Výroba přiliš mnoha ikon najednou Dobrý pastýř (verze 2) 14x14cm Duch svatý 8x12cm Modlitba v ikoně Zvěstování Páně Zvěstování Páně 31x40cm Ikona Zvěstování Páně v kostele v Roztokách o svátku Zvěstování Páně Zvěstování - Původní ikona a nová ikona vytvořená podle té původní Ježíš v Getsemanech 29x40cm Následování Krista - ikona na kamenu 22x12cm Panna Maria Vladimirská 23x35cm Modlitba v ikoně sv. Václava Sv. Václav 21x30cm (ikonu pod vedením Kateřiny psala Anežka) Ikona sv. Václava na Levém Hradci o svátku sv. Václava Navštívení Panny Marie 20x25cm Ikona Navštívení Panny Marie o svátku Navštívení Panny Marie v Roztokách Modlitba v ikoně 'Útěk do Egypta' Útěk do Egypta 23x30cm (ikonu pod vedením Kateřiny a s její pomocí psal Jirka) Ikona Útěk do Egypta v kapli Domova sv. Rodiny Modlitba v ikoně sv. Františka sv. František 23x30cm (ikonu pod vedením Kateřiny a s její pomocí psal František) Podle kříže ze sv. Damiana 30-33x120cm


Video:
Průlet Žalmem 16:8, hebrejsky

Výroba ikony sv. Cyrila a Metoděje
Výroba ikony sv. Ludmily